zzzzzzzz
zzzzzvczzccし赤くz
zzzzzvczzccし赤く   赤
zzzzzzvczzcc